اختلالات اضطرابی در دانش آموزان جدی گرفته شودبه گزارش ایرنا، روانشناسان بر این باورند که بروز اختلالات روحی و روانی از جمله اختلال اضطراب ، اختلال وسواسی، اختلال تــرس و اختلالات هراسی و خلقی در بین دانش آموزان باید بسیار جدی گرفته شود.
اختلالات اضطرابی سبب می شود فرد اضطراب را بیش از حد طبیعی با علائمی همچون بی قراری، احساس تحت فشار بودن، مشــکل در تمرکز، خســتگی، تحریک پذیری، بی صبری و بی خوابــی همراه داشته باشد.
این در حالیست که می توان وجود این اختلال را در دانش آموزان منزوی و گوشه گیر بویژه در زنگ های تفریح در مدرسه به راحتی مشاهده کرد.
یک کارشناس ارشد روانشناسی در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: بروز هر گونه اختلالات اضطرابی در دانش آموزان و عدم پیگیری و توجه به آن از سوی والدین و مسئولان مدرسه می تواند بر عملکرد تحصیلی دانش آموز تاثیر نامطلوبی بگذارد.
زهره کثیری افزود: کند آموزی، افت تحصیلی، غیبت های طولانی و تاخیر در ساعات حضور در کلاس از جمله اثرات وجود این نوع اختلال در دانش آموزان است.
وی اظهار کرد: این در حالیست که با توجه به اینکه متاسفانه هنوز هم در فرهنگ عموم مشکلات روانی نسبت به جسمی بسیار کمرنگ دیده می شود بی توجهی به این نوع اختلالات روحی می تواند زمینه ساز آسیب پذیری دانش آموزان در آینده شود.
این روانشناس تصریح کرد: متاسفانه سطح برخورد خانواده ها با رفتارهای غیرعادی روحی و روانی دانش آموزان نیز در برخی موارد بسیار ضعیف است و به جای رسیدگی به مشکل فرزندان خود اقدام به انگ زدن به آنها می شود.
وی با بیان اینکه کودک یا نوجوانی که ســلامت روان او خدشــه دار اســت و مدام با احســاس نگرانی، غم، خشم، تــرس، درد، بی اعتمادی و بی علاقگی و تنفر نســبت به آدم ها زندگی می کنــد، نمی تواند به دانش آموزی موفق که میل به رشد و پیشرفت دارد، تبدیل شود.
وی به خانواده ها توصیه کرد با رسیدگی به موقع و عدم کتمان اختلالات روحی و روانی فرزندان خود مانع از عمیق تر شدن این بیماری در آنها شوند.
کثیری افزود: با توجه به ورود نوجوانان به سن بلوغ و آثار و علایم خاص آن نیاز است که خانواده ها با مراجعه به مراکز مشاوره و مددکاری نســبت به این اختلالات حساسیت نشان دهند و تا رسیدن به درمان کامل از کنار آن بی تفاوت نگذرند.
گ/6994 / 6022 خبرنگار:آرزو فلاحانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید